Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

Bạn đang xem: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Môn Toán lớp 11

Xem thêm: teen lo that nghiep

 • Phép đồng dạng là gì
 • Hai đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song
 • SGK toán 11

1. Tính hóa học của đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng

 • Qua 2 điểm phân biệt, với cùng một và có một đường thẳng liền mạch trải qua.
 • Qua 3 điểm ko trực tiếp sản phẩm, với cùng một và có một mặt mày phẳng phiu trải qua.
 • Trong một đường thẳng liền mạch với nhì điểm phân  biệt nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng phiu thì từng điểm nằm trong đường thẳng liền mạch này đều phía trên mặt mày phẳng phiu cơ.
 • Có 4 điểm ko nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng phiu.
 • Nếu 2 mặt mày phẳng phiu phân biệt với cùng một điểm công cộng thì bọn chúng còn tồn tại một điểm công cộng không giống nữa.
 • Giao tuyến của nhì mặt mày phẳng phiu là đường thẳng liền mạch trải qua điểm công cộng thân thuộc nhì mặt mày phẳng phiu.

2. Cách xác lập một phía phẳng

Một mặt mày phẳng phiu được xác lập khi:

 • Đi qua quýt tía điểm ko trực tiếp sản phẩm.
 • Đi qua quýt một điểm và một đường thẳng liền mạch ko trải qua điểm cơ.
 • Chứa hai tuyến đường trực tiếp hạn chế nhau.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.