Crom và hợp chất của Crom Môn Hóa lớp 12

I, Crom

1, Vị trí, cấu trúc.

Crom là sắt kẽm kim loại gửi tiếp, nằm trong group VIB, chu kì 4.

Bạn đang xem: Crom và hợp chất của Crom Môn Hóa lớp 12

Số OXH thay đổi kể từ +1 cho tới +6, thịnh hành rộng lớn là +2,+3,+6 vô phù hợp hóa học.

Crom sở hữu cấu trúc mạng tinh ma thể lập phương tâm khối ở nhiệt độ phỏng thông thường.

2, Tính hóa học vật lí.

Crom: Màu Trắng bạc, cứng (chỉ tầm thường kim cương), khó khăn rét chảy (tnc 1890oC)

3, Tính hóa chất.

a, Tác dụng với axit.

Crom khử H+ vô hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng rét, màng oxit bị phá huỷ bỏ dẫn đến muối bột Cr(II) và khí hidro.

Crom ko thuộc tính với HNO3 và H2SO4 quánh, nguội => Crom trở thành thụ động.

b, Tác dụng với phi kim.

4, Ứng dụng.

  • Crom sử dụng phát hành thép vô công nghiệp.
  • Crom dùng làm mạ thép tạo dáng vẻ đẹp nhất và chống bào mòn.

5, Sản xuất.

Crom tồn bên trên ở dạng phù hợp hóa học như quặng cromit Fe FeO,Cr2O3

II, Hợp hóa học của Crom.

1, Hợp hóa học của Crom (II)

a, Crom (II) oxit (CrO)

Tính hóa học vật lí: CrO là oxit bazo được màu đen thui.

Tính hóa học hóa học: Tính hóa học của oxit bazo và tính khử.

CrO thuộc tính với HCl và H2SO4 loãng sinh đi ra muối bột crom (II) và nước:

CrO   +   2HCl   ->  CrCl2   +   H2O

b, Crom (II) hidroxit (Cr(OH)2)

Tính hóa học vật lí: Là 1 bazo sở hữu hóa học rắn gold color.

Tính hóa học hóa học:

Tính bazo: Cr(OH)2   +  2HCl  ->  CrCl2   +  2H2O

Tính khử: 4Cr(OH)2  +   O2   +  2H2O   ->    4Cr(OH)3

c, Muối Crom (II)

Muối Crom (II) đê ngoài bầu không khí ở dạng hỗn hợp tiếp tục đổi màu xanh xao lam sang trọng xanh xao lục.

Xem thêm: Các phiên bản của giày Air Force 1 Hot nhất thị trường

Muối Crom (II) sở hữu tính khử mạnh: 2CrCl2   +   Cl2   ->     2CrCl3

2, Hợp chất Crom (III)

a, Crom (III) oxit – Cr2O3

Cr2OLà oxit lưỡng tính được màu xanh xao lục, tan vô hỗn hợp axit và kiềm quánh.

b, Hidroxit Cr(OH)3

Hidroxit Cr(OH)kết tủa nhầy, color lục nhạt nhẽo tan vô hỗn hợp axit và hỗn hợp kiềm, là hidroxit lưỡng tính.

Cr(OH)3  +  3HCl   ->    CrCl3   +  3H2O

c, Muối crom (III)

Muối crom (III) sở hữu tính lão hóa và dễ dẫn đến khử trở thành muối bột crom (II) vô môi trường xung quanh axit:

Muối crom (III) sở hữu tính khử, bị những hóa học lão hóa mạnh lão hóa trở thành muối bột crom (IV):

3, Hợp hóa học crom (IV)

a, Crom (IV) oxit (CrO3)

Tính hóa học vật lí: Chất rắn, red color thẫm.

Tính hóa học hóa học: CrO3 thực hiện hóa học cơ học (S, Phường, C, NH3, C2H5OH,…) bốc cháy và CrO3 bị khử thành Cr2O

CrO3 thuộc tính với nước trở thành láo phù hợp axit:

2CrO3   +  H2O   ->    H2Cr2O7

b, Muối cromat và diccrommat.

Muối cromat sở hữu chứa chấp ion: CrO42- (màu vàng)

Muối diccrommat sở hữu chứa chấp ion: Cr2O72- (màu domain authority cam)

Xem thêm: Những kiến thức Vật lý lớp 10 trong kỳ 2 teen 2k2 không thể lơ là

=> Hai loại muối bột bên trên gửi hóa cho nhau theo đòi một cân nặng bằng: 

Có tính lão hóa mạnh:

K2Cr2O+ 6FeSO+ 7H2SO-> Cr2(SO4)+ 3Fe2(SO4)+ K2SO+ 7H2O