công tác xây dựng đảng ở cơ sở liên hệ bản thân

Cấp tổ chức nhỏ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cơ sở, đây đồng thời cũng là bộ phận có số lượng đông nhất trong các cấp tổ chức. Trong đó, đóng góp của từng Đảng viên trong trong các công tác, hoạt động cực kỳ quan trọng. Do đó để đóng góp vào sự thành công của Đảng từng Đảng viên phải tôi luyện bản thân từng ngày. Bài viết này sẽ nói về vấn đề liên hệ bản thân trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở để mọi người tham khảo và rèn luyện.

Bạn đang xem: công tác xây dựng đảng ở cơ sở liên hệ bản thân

liên hệ bản thân trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Tầm quan trọng của Đảng viên đối với công tác Đảng

Đối với Đảng cấp cơ sở được thành lập bởi chi bộ, Đảng bộ. Đặc biệt, là tất cả đều được cấu thành từ các cá nhân Đảng viên.

Để có một tập thể vững mạnh thì vừng cá nhân phải mạnh mẽ về thể chất, tinh thần và đặc biệt phải đoàn kết với nhau không được chia rẽ. Và đây cũng là mối quan hệ hai chiều. Đảng viên trong sạch sẽ góp phần tạo nên chi bộ, Đảng bộ vững mạnh. Môi trường Đảng bộ, chi bộ tốt là nơi lý tưởng để Đảng viên rèn luyện và hoạt động.

Do đó, nếu bản thân đã là một Đảng viên thì liên hệ bản thân trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở là rất quan trọng.

Nhiệm vụ của Đảng viên phải rèn luyện bản thân từng ngày để xây dựng Đảng. Công việc này là nhiệm vụ dài hạn và liên tục. Và nó cung thể hiện trách nhiệm của Đảng viên với Đảng cơ sở.

liên hệ bản thân trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Nhiệm vụ của Đảng viên đối với Đảng cơ sở

  • Trau dồi kiến thức mỗi ngày về Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng. Nắm vững các giá trị tích cực, tốt đẹp cả dân tộc, đồng thời cập nhật tình hình mới của thế giới kiến thức của thời đại.
  • Nắm chắc Điều lệ Đảng và nghiêm túc thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng viên còn phải chấp hành luật pháp Nhà nước cùng với các quy định của cơ sở địa phương. 
  • Nắm rõ các vấn đề ở Đảng cơ sở để kịp thời đề giải pháp hợp lý.
  • Chủ động đưa ra hướng đi, phương pháp để xây dựng, phát triển ở Đảng cơ sở.
  • Làm tấm gương chấp hành nghiêm túc các điều lệ của Đảng và Nhà nước đưa ra để làm gương cho người dân.
  • Tích cực, tự giác thực hiện mọi chủ trương Đảng đề ra.
  • Luôn rèn luyện bản thân từng ngày, xem xét lại mình đã và chưa làm được gì.
  • Chăm lo cho thể đoàn kết của Đảng bộ, tránh tình trạng chia rẽ, xích mích.
  • Chống lại mọi âm mưu gây chia rẽ hoặc chống đối từ thế lực thù địch.

liên hệ bản thân trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Liên hệ bản thân trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Khi bản thân là một Đảng viên, một thành phần trong tập thể Đảng, ta phải ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân. Ta phải luôn ra sức phấn đấu mỗi ngày để nâng cao giá trị bản thân và trở thành một Đảng viên tốt, góp phần và xây dựng chi bộ, Đảng bộ.

Luôn ý thức bản thân là một Đảng viên và chấp hành chính xác các điều lệ, quy định, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Không những thế, ta còn phải nhắc nhở mình phải thực hiện trước để làm tâm gướng tốt cho người dân.

Trau dồi kiến thức mỗi ngày, nắm vững chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng,… Học tập về các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đúc kết lại. Hơn nữa phải luôn cập nhật những kiến thức mới của nhân loại để nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới.

Là một Đảng viên, ta cần rèn luyện cho mình một tác phong chuẩn mực. Đồng thời giữ được giá trị đạo đức tốt đẹp của bản thân.

Đặc biệt đối với Đảng ở cơ sở ta cần có trách nhiệm nắm rõ tình hình ở địa phương. Phân tích xem có gì vượt trội và còn gì thiếu sót so với những nơi khác. Từ đó đề ra đường lối phát triển thích hợp nhất cho địa phương, chi bộ, Đảng bộ.

Để có một thể Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, phát triển thì yêu cầu từng cá nhân phải luôn cố gắng rèn luyện bản thân. Nó không chỉ nằm ở việc học tập kiến thức, nghiên cứu Điều lệ Đảng mà còn phải ứng dụng thực tiễn vào đó. Do đó, việc liên hệ bản thân trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở là vô cùng quan trọng. Hy vọng bài viết trên có thể giúp mọi người áp dụng thực tế bản thân vào công tác Đoàn.

Xem thêm: Soạn bài "Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt" Môn Ngữ văn Lớp 10