CITIES Môn Tiếng anh Lớp 10

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking Back Soạn Anh 6 trang 34 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày – Tập 2 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking Back giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, nhanh chóng vấn đáp 4 thắc mắc trang 34 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Tập 2 bài xích Unit 9: Cities of the World.

Soạn Unit 9 Cities of the World còn hỗ trợ thêm thắt nhiều kể từ vựng không giống nhau, nằm trong chủ thể bài học kinh nghiệm chung những em học viên lớp 6 sẵn sàng bài xích tập luyện tận nhà hiệu suất cao. Qua cơ, chung những em nắm rõ được kỹ năng và kiến thức nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh 6 – Global Success Tập 2. Mời những em nằm trong chuyển vận không lấy phí nội dung bài viết bên dưới đây:

Bạn đang xem: CITIES Môn Tiếng anh Lớp 10

I. Mục tiêu xài bài xích học

1. Aims:

By the over of this lesson, students can

– review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 9.

2. Objectives:

Vocabulary: Relate to lớn the topic: Cities Of The World.

Grammar:

  • The Present Perfect Tense (Thì Hiện bên trên trả thành)
  • The Comparative with long adj/adv (So sánh rộng lớn nhất với tình từ/ danh kể từ dài)

II. Giải Tiếng Anh 6 Unit 9 Cities of the world: Looking Back

Bài 1

Choose the best two options to lớn complete the sentences. (Chọn nhì phương án tốt nhất có thể nhằm triển khai xong những câu. )

1. The đô thị is ……………..

A. exciting B. amazing C. long

2. The weather is ………………

A. cold B. quiet C. sunny

3. The people are ……………..

A. friendly B. wide C. helpful

4. The buildings are …………..

A. tall B. beautiful C. fast

5. The food is ………………….

A. đáng yêu B. delicious C. good

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố thì … .

A. thú vị B. tuyệt hảo C. dài

2. Thời tiết thì … .

A. mức giá B. yên lặng tĩnh C. nắng

3. Con người thì … .

A. thân thiện thiện B. rộng thoải mái C. hữu ích

4. Những tòa mái ấm thì … .

A. Cao B. đẹp mắt C. nhanh

5. Thức ăn thì … .

A. dễ thương B. ngon C. tốt

Trả lời:

1. A, B

The đô thị is exciting / amazing.

(Thành phố thú vị / xứng đáng ngạc nhiên.)

2. C, A

The weather is cold / sunny.

(Thời tiết mức giá / với nắng và nóng.)

3. A, C

The people are friendly / helpful.

(Con người thân trong gia đình thiện / hoặc hỗ trợ người không giống.)

4. A, B

The buildings are tall / beautiful.

(Những tòa mái ấm cao / đẹp mắt.)

5. B, C

The food is delicious / good.

(Thức tiêu hóa / được.)

Bài 2

Write the words in the box under their picture. (Viết những kể từ vô dù bên dưới hình ảnh của bọn chúng.)

Xem thêm: kì nghỉ tết dương 2k

towers       beach     river bank

postcard    palace    night market

Write the words in the box under their picture

Trả lời:

1. tower 2. river bank 3. beach
4. night market 5. palace 6. postcard

Bài 3

Complete the sentences with the correct possessive pronouns in the box. (Hoàn trở nên những câu với những đại kể từ chiếm hữu đúng trong các khuông.)

theirs    hers    yours    mine     ours

1. Hey Phong. You’re wearing my hat.

(Hey Phong. quý khách đang được team nón của tôi.)

It’s not __________.

2. We’re looking for Mr and Mrs Smith’s house. Is that __________?

3. This is my drawing. It’s __________.

4. This is your room. __________ is next door. So Call us if you need anything.

5. Sue doesn’t need to lớn borrow my pen. She’s got __________.

Trả lời:

1. yours 2. theirs 3. mine 4. Mine 5. hers

1. Hey Phong. You’re wearing my hat. It’s not yours.

(Hey Phong. quý khách đang được team nón của tôi. Nó ko nên của doanh nghiệp.)

2. We’re looking for Mr and Mrs Smith’s house. Is that theirs?

(Chúng tôi đang được lần nhà đất của các cụ Smith. Đó liệu có phải là của mình không?)

3. This is my drawing. It’s mine.

(Đây là bạn dạng vẽ của tôi. Nó là của tôi.)

4. This is your room. Mine is next door. So Call us if you need anything.

(Đây là chống của doanh nghiệp. Của tôi ở cạnh bên. Vì vậy, hãy gọi mang lại Cửa Hàng chúng tôi nếu như bạn cần thiết bất kể điều gì.)

5. Sue doesn’t need to lớn borrow my pen. She’s got hers.

(Sue ko cần thiết mượn cây viết của tôi. Cô ấy với cây viết của cô ấy ấy rồi.)

Bài 4

Read the sentences and correct the underlined words. (Đọc những câu và sửa những kể từ được gạch ốp chân.)

1. Bangkok is an exciting đô thị. I love it’s people.

2. We are watching the sunrise at Angkor Wat with ours local friends.

3. Discover Beijing and Shanghai through theirs food tours.

4. Visit Hue and try it food.

5. Venice is your đô thị and Jakarta is our.

Trả lời:

1. it’s => its

Bangkok is an exciting đô thị. I love its people.

(Bangkok là một trong những thành phố Hồ Chí Minh tân tiến. Tôi yêu thương quả đât của chính nó.)

2. ours => our

We are watching the sunrise at Angkor Wat with our local friends.

(Chúng tôi đang được nom rạng đông ở Angkor Wat với những người dân các bạn địa hạt của Cửa Hàng chúng tôi.)

3. theirs => their

Discover Beijing and Shanghai through their food tours.

(Khám phá huỷ Bắc Kinh và Thượng Hải trải qua những tour phượt ăn uống của mình.)

4. it => its

Visit Hue and try its food.

(Ghé thăm hỏi Huế và test những thức ăn của chính nó.)

5. our => ours

Venice is your đô thị and Jakarta is ours.

Xem thêm: Teen 2k: Đá bay mệt mỏi đầu tuần với 10 website dưới đây

(Venice là thành phố Hồ Chí Minh của doanh nghiệp và Jakarta là của Cửa Hàng chúng tôi.)

Cảm ơn các bạn vẫn theo gót dõi nội dung bài viết Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking Back Soạn Anh 6 trang 34 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày – Tập 2 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và nhận xét trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.