Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Môn Toán lớp 10

Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn – Chuyên đề đại số 10

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

1. Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Bạn đang xem: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Môn Toán lớp 10

a) Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn và miền nghiệm của chính nó.

Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn x, y là bất phương trình sở hữu một trong những dạng:

 hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

Trong mặt mũi phẳng phiu tọa chừng thì từng nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhị ẩn được màn biểu diễn vị một điểm và luyện nghiệm của chính nó được màn biểu diễn vị một hội tụ điểm. Ta gọi hội tụ điểm ấy là miền nghiệm của bất phương trình.

b) Cách xác lập miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Định lí : Trong mặt mũi phẳng phiu tọa chừng đường thẳng liền mạch (d): ax + by + c = 0 phân tách mặt mũi phẳng phiu trở thành nhị nửa mặt mũi phẳng phiu. Một nhập nhị nửa mặt mũi phẳng phiu ấy (không kể bờ (d)) bao gồm những điểm sở hữu tọa chừng vừa lòng bất phương trình ax + by + c > 0, nửa mặt mũi phẳng phiu còn sót lại (không kể bờ (d)) bao gồm những điểm sở hữu tọa chừng vừa lòng bất phương trình ax + by + x < 0.

Vậy nhằm xác lập miền nghiệm của bất phương trình ax + by + c < 0, tớ sở hữu quy tắc thực hành thực tế biểu biểu diễn hình tiếp thu kiến thức nghiệm (hay biểu biểu diễn miền nghiệm) như sau:

 hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

2. Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

Tương tự động hệ bất phương trình một ẩn, tớ sở hữu hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Trong mặt mũi phẳng phiu tọa chừng, tớ gọi hội tụ những điểm sở hữu tọa chừng vừa lòng từng bất phương trình nhập hệ là miền nghiệm của hệ. Vậy miền nghiệm của hệ là giao phó những miền nghiệm của những bất phương trình nhập hệ.

Để xác lập miền nghiệm của hệ, tớ người sử dụng cách thức màn biểu diễn hình học tập như sau:

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

  • Với từng bất phương trình nhập hệ, tớ xác lập miền nghiệm của chính nó và gạch ốp vứt (tô màu) miền còn sót lại.
  • Sau Khi thực hiện như bên trên theo thứ tự so với toàn bộ những bất phương trình nhập hệ bên trên và một mặt mũi phẳng phiu tọa chừng, miền còn sót lại không xẩy ra gạch ốp (tô màu) đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình tiếp tục cho tới.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

Dạng toán 1: Xác tấp tểnh miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Dạng toán 2: Ứng dụng nhập vấn đề kinh tế tài chính.

 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

Đang chuyên chở...

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG TOÁN 1: XÁC ĐỊNH MIỀN NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

DẠNG TOÁN 2: ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN KINH TẾ.

 

>> Tải về tệp tin PDF tại đây.

>> Hướng dẫn giải chuyên mục tại đây.

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

Xem thêm:

– Bất đẳng thức – Chuyên đề đại số 10 

– Đại cương về bất phương trình – Chuyên đề đại số 10