bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ là một trong trong mỗi ngữ pháp cần thiết vô giờ đồng hồ Anh, quan trọng vô ngữ pháp này còn có cấu hình rút gọn gàng vô cùng hoặc. Hôm ni, mời mọc chúng ta nằm trong thăm dò hiểu về rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ và thực hành thực tế bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ nhé!

bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

Lý thuyết rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

Về cơ bạn dạng sở hữu những cơ hội rút gọn gàng câu người sử dụng mệnh đề mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh như sau:

Bạn đang xem: bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Dùng V-ing

Cách rút gọn: Trong mệnh đề mối quan hệ, Lúc động kể từ ở thể dữ thế chủ động, tớ người sử dụng cụm lúc này phân kể từ thay cho mang lại mệnh đề cơ. Cụ thể, tất cả chúng ta vứt đại kể từ mối quan hệ và trợ động kể từ, thêm thắt đuôi – ing vào sau cùng động kể từ chủ yếu.

E.g. The pretty girl who is sitting next to lớn you is my girlfriend -> The pretty girl sitting next to lớn you is my girlfriend.

Dùng V-ed/V3

Cách rút gọn: Trong mệnh đề mối quan hệ, nếu như động kể từ ở thể tiêu cực, tớ người sử dụng cụm quá khứ phân kể từ thay cho mang lại mệnh đề cơ. Cụ thể, tất cả chúng ta vứt đại kể từ mối quan hệ, hỗ trợ động kể từ và phân chia động kể từ chủ yếu ở dạng V-ed/V3.

E.g. The tuy vậy which was written by Son Tung is very interesting →The tuy vậy written by Son Tung is very interesting.

Xem thêm: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng tối thiểu 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Dùng to lớn V

Cách rút gọn: 

  • Nếu vô mệnh đề mối quan hệ sở hữu danh kể từ đứng trước sở hữu những kể từ trượt nghĩa như: the only, the first, the second, the last, v.v. tất cả chúng ta vứt đại kể từ mối quan hệ, vứt trợ đồng kể từ, và phân chia động kể từ chủ yếu vô mệnh đề mối quan hệ ở dạng to lớn V.

E.g. I am the first person who comes into the meeting room → I am the first person to lớn come into the meeting room.

  • Đối với câu sở hữu chứa chấp have/had, tất cả chúng ta rút gọn gàng mệnh đề như sau

E.g. He has a lot of work that he must vì thế => I have a lot of work to lớn vì thế.

  • Trong câu chính thức vày những kể từ như here (động kể từ tobe), there (động kể từ tobe)

E.g. There are two contracts which have to lớn be signed today → There are two contracts to lớn be signed today. 

Dùng cụm danh từ

Cách rút gọn: Khi vô mệnh đề mối quan hệ sở hữu dạng: đại kể từ mối quan hệ + be + danh từ/cụm danh từ/cụm giới kể từ, tất cả chúng ta rất có thể vứt đại kể từ mối quan hệ và tobe.

E.g. Banh My, which is a popular dish in Vietnam, is very nutritious and delicious → Banh My, a popular dish in Vietnam, is very nutritious and delicious. 

Tạo tính kể từ ghép

Cách rút gọn: Để rút gọn gàng mệnh đề, tất cả chúng ta thăm dò vô mệnh đề một vài kiểm điểm và danh kể từ lên đường sau nó, tiếp sau đó ghép bọn chúng cùng nhau bằng phương pháp thêm thắt vết gạch men nối ở thân ái. Đem tính kể từ một vừa hai phải ghép được rời khỏi trước danh kể từ đứng trước đại kể từ mối quan hệ, tiếp sau đó vứt không còn phần mệnh đề hâu phương.

*Lưu ý: Đối với cơ hội rút gọn gàng này, chỉ được vận dụng Lúc danh kể từ không tồn tại “s” và tính kể từ sở hữu số kiểm điểm. 

E.g. I have a house which has two floors → I have a two-floor house.

Xem thêm:

Sử dụng “that” vô mệnh đề mối quan hệ như vậy nào?

Giới kể từ vô mệnh đề quan lại hệ

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ có đáp án

Câu 1: Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ sau:

1. Do you know the girl who is talking with Philip?

2. I visited Vinh thành phố which is located in the east of Nghean province.

3. The boy who is singing is my son.

4. The round table which is put in the living room is made of ironwood.

5. Don’t forget to lớn read the guideline that is written on the last page of the book.

6. He works at a consulting company which was established in 2018.

7. The cellphone that is on the bed belongs to lớn bầm.

8. The man who is talking to lớn the president is my quấn.

Xem thêm: teen lo that nghiep

9. The computer which has been destroyed is mine

10. Ms.Nguyen is the woman who was chosen to lớn be our company’s director.

11. In that các buổi tiệc nhỏ he was the only one who knew bầm.

12. I have some cakes which I must make today.

13. Our new company which is located in Bacninh is about manufacturing electric cars.

14. I was surprised by the sound of laughter which comes from downstairs.

15. There are four contracts which have to lớn be done this afternoon

Tham khảo:

  • Thì lúc này đơn
  • Thì quá khứ đơn
  • Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Đáp án

1. Do you know the girl talking with Philip?

2. I visited Vinh thành phố located in the east of Nghean province.

3. The boy singing is my son

4. The round table put in the living room is made of ironwood

5. Don’t forget to lớn read the guideline written on the last page of the book.

6. He works at a consulting company established in 2018.

7. The cellphone on the bed belongs to lớn bầm.

8. The man talking to lớn the president is my quấn.

9. The computer destroyed is mine

10. Ms.Nguyen is the woman chosen to lớn be our company’s director.

11. In that các buổi tiệc nhỏ he was the only one to lớn know bầm.

12. I have some cakes to lớn make today.

13. Our new company located in Bacninh is about manufacturing electric cars.

14. I was surprised by the sound of laughter coming from downstairs.

15. There are four contracts to lớn be done this afternoon

Xem thêm:

Tổng hợp bài xích luyện về Be going to lớn sở hữu đáp án chi tiết

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Phú sông Bạch Đằng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Tổng hợp Bài luyện hòn đảo ngữ kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên có đáp án

Thực hành bài xích luyện về đối chiếu rộng lớn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Vậy là tất cả chúng ta vừa hoàn thành bài tập rút gọn mệnh đề quan lại hệ. Việc nhuần nhuyễn ngữ pháp này sẽ hỗ trợ việc dùng giờ đồng hồ Anh của công ty trở thành đơn giản và dễ dàng và có tính chuyên nghiệp rộng lớn, chính vì thế hãy cần cù ôn luyện và thực hiện những bài xích luyện nhằm luôn ghi nhớ kỹ năng và kiến thức đang được học tập nhé. IELTS Vietop chúc chúng ta học tập chất lượng tốt.