Bài giảng Protein và Axit nucleic Môn Sinh học Lớp 10

Để học tập chất lượng tốt Sinh 10, chúng tao tiếp tục cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tập bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về Protein và Axit nucleic.

Mục lục

Bạn đang xem: Bài giảng Protein và Axit nucleic Môn Sinh học Lớp 10

I, Protein
   1. Cấu tạo nên của protein
   2. Chức năng của protein

II, Axit nucleic
   1. ADN (axit deoxyribonucleic)
   2. ARN (Axit ribonucleic)

 

I. Protein

1. Cấu tạo nên của protein

 • Protein là hóa học cơ học, đem cấu hình nhiều phân được kết cấu kể từ những đơn phân là axit amin. Cấu tạo axit amin (như hình vẽ bên dưới đây) 
 • Có đôi mươi loại axit amin
 • Số lượng, bộ phận và trình tự động bố trí những axit amin quy tấp tểnh tính đa dạng và phong phú của Prôtêin

Ví dụ: Cá, thịt gà, thịt trườn đều là protein tuy nhiên tao ăn vô lại sở hữu vị không giống nhau là vì con số, bộ phận, trật tự động bố trí axit amin tạo nên vô số protein không giống nhau.

Protein đem 4 bậc cấu trúc:

 • Cấu trúc bậc 1: Các axit amin link cùng nhau tạo nên trở thành chuỗi pôlipeptit
 • Cấu trúc bậc 2: Chuỗi pôlipeptit bậc 1 xoắn hoặc vội vàng nếp
 • Cấu trúc bậc 3: Chuỗi pôlipeptit bậc 2 kế tiếp xoắn tạo thành cấu hình không khí 3 chiều đặc thù, đấy là cấu hình đặc thù của protein
 • Cấu trúc bậc 4: Do 2 hoặc nhiều chuỗi pôlipeptit đem cấu hình bậc 3 tạo nên thành

Cấu trúc của prôtêin quy tấp tểnh công dụng của chính nó. Khi cấu hình không khí bị đánh tan (Do sức nóng phỏng cao, phỏng pH …) thì protein bị tổn thất chức năng

Ví dụ: Khi tao ăn thịt luộc và nem chua tao thấy sự khác lạ là vì protein vô thịt bị biến hóa tính vì thế hiệu quả bởi vì sức nóng và phỏng pH.

2. Chức năng của protein

 •  Cấu tạo thành tế bào và khung người.

Ví dụ: Colagen trong những tế bào liên kết

 •  Dự trữ axit amin

Ví dụ: Cazêin vô sữa, prôtêin vô hạt

 •  Vận đem những chất

Ví dụ: Helmôglôbin vô máu

 •  Bảo vệ cơ thể

Ví dụ: Các kháng thể

 • Thu nhận thông tin

Ví dụ: Các thụ thể vô tế bào

 •  Xúc tác cho những phản xạ sinh hóa

Ví dụ: Các loại enzim vô cơ thể

II. Axit nucleic

1. ADN (axit deoxyribonucleic)

a. Cấu trúc chất hóa học của ADN và kết cấu của một nucleotit

ADN là một trong đại phân tử, cấu hình theo gót phép tắc nhiều phân bao gồm nhiều đơn phân là những nucleotit (viết tắt là Nu)

Xem thêm: com nguoi dung bo di rang theo cach nay chong con ai cung me man 3 1578059804 102 width640height432 1592841867 468 width640height432 Bút Bi Blog

Đơn phân của ADN là Nucleotit, cấu hình bao gồm 3 trở thành phần:

 • Axit phốtphoric: H3PO4
 • Đường đêoxiribôza: C5H10O4
 • Bazơ nitơ: bao gồm 2 loại chính: purin và pirimidin

+ Purin: nuclêôtit đem độ dài rộng rộng lớn hơn: A (Adenin) và G (Guanin) (có kết cấu vòng kép)

+ Pirimidin: nuclêôtit đem độ dài rộng nhỏ hơn: T (Timin) và X (Xitozin) (có kết cấu vòng đơn)

 • Tất cả những nuclêôtit đều như là nhau bộ phận đàng và photphat, nên người tao vẫn gọi thương hiệu bộ phận bazơ nitơ là tên gọi Nu: Nu loại A, G, T, X…
 • Bazơ nitơ link với đàng bên trên địa điểm C loại 1; group photphat link với đàng bên trên địa điểm C loại 5 tạo nên trở thành cấu hình 1 Nucleotit.

b. Sự tạo nên mạch

ADN đem kết cấu 2 mạch: Khi tạo nên mạch, group photphat của Nucleotit đứng trước sẽ khởi tạo link với group OH của Nu đứng sau (tại địa điểm C số 3). Liên kết này là link photphodieste (nhóm photphat tạo nên link este với OH của đàng của nó và tạo nên link este thứ hai với OH của đàng của Nucleotit tiếp đến => dieste). Liên kết này, tính theo gót số trật tự gắn thêm với C vô đàng thì tiếp tục là phía 3′-OH; 5′-photphat (minh họa như hình dưới)

=> Cấu trúc không khí của ADN:

– Hai mạch đơn xoắn kép, tuy vậy song và ngược hướng nhau.

– Xoắn kể từ trái khoáy qua quýt nên, gọi là xoắn nên, tạo thành những chu kì xoắn chắc chắn từng chu kì bao gồm 10 cặp nuclêôtit và đem chiều nhiều năm 34A0, 2 lần bán kính là đôi mươi A0.

=> Chức năng đem, bảo vệ vấn đề DT và truyền đạt vấn đề DT.

2. ARN (Axit ribonucleic)

a. Khái niệm

– ARN được kết cấu kể từ những nucleotit (có 3 loại: mARN, tARN, rARN)

– Có vô nhân, NST, ty thể, lạp thể, đặc trưng có rất nhiều vô ribôsôm

– Hầu không còn đều sở hữu cấu hình bậc một (trừ mARN ở đoạn đầu).

b. Cấu tạo

Thành phần cấu tạo: Là đại phân tử cơ học, kết cấu theo gót phép tắc nhiều phân, bao gồm nhiều đơn phân link cùng nhau tạo nên trở thành. Có kết cấu kể từ những yếu tắc hoá học: C, H, O, N, Phường.

ARN đem kết cấu một mạch, bao gồm đem 3 loại:

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" Môn Ngữ văn Lớp 10

 • ARN vấn đề – mARN: được kết cấu là một trong mạch pôlynuclêôtit, đem chức năng là khuôn thẳng vô quy trình dịch mã, truyền vấn đề kể từ ADN cho tới prôtêin.
 • ARN vận đem – tARN: được kết cấu từ là một mạch pôlynuclêôtit, mang axit amin quánh hiệu cho tới ribôxôm nhằm nhập cuộc quy trình dịch mã.
 • ARN ribôxôm – rARN: rARN là bộ phận đa phần của ribôxôm vị trí sinh tổ hợp chuỗi pôlypeptit, chứa chấp 90% tổ hợp ARN của tế bào và 70-80% loại prôtein.

Hy vọng với nội dung bài viết kèm cặp Clip giảng dạy dỗ của Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tập bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) sẽ mang lại lợi ích cho những em vô quy trình học tập môn Sinh học tập lớp 10.