Đà Nẵng: Đất Hòa Liên giảm nhiệt

Đà Nẵng: Đất Hòa Liên giảm nhiệt

​Sau khoảng 1 tuần lên “cơn sốt”, 2 ngày gần đây, giá đất tại khu vực xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng giảm nhiệt.