CBRE quản lý vận hành toà nhà Thai Square

CBRE quản lý vận hành toà nhà Thai Square

Công ty TNHH CBRE Việt Nam vừa chính thức được Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội (thuộc Tập đoàn ThaiGroup) lựa chọn để trở thành đơn vị quản lý vận hành và tư vấn cho ...