Hủy bỏ dự án giao đất quá 3 năm nhưng không triển khai

Hủy bỏ dự án giao đất quá 3 năm nhưng không triển khai

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phối hợp các quận, huyện tham mưu, đề xuất theo hướng điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ các dự án, công trình được giao đất quá 3 năm nhưng không thực hiện.