Chọn trái cây sạch - bẩn theo mã code?

Chọn trái cây sạch - bẩn theo mã code?

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Theo chuyên gia, người tiêu dùng không nên "đặt tất cả trứng vào một giỏ", hoàn toàn tin tưởng vào tính xác thực của mã PLU.

Vì sao không nên sử dụng thịt đã chuyển màu?

Vì sao không nên sử dụng thịt đã chuyển màu?

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Nhiều loại vi khuẩn có thể phát triển trên các sản phẩm động vật, vì vậy cần bảo quản thật tốt các loại thịt để bảo vệ sức khỏe của người dùng.