Dự án Cồn Tân Lập mập mờ pháp lý ?

Dự án Cồn Tân Lập mập mờ pháp lý ?

Kỳ Nam | Dự án Cồn Tân Lập trung tâm TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không chỉ bị tố giao dịch "chui" mà còn bị tố căn cứ pháp lý mập mờ, làm lợi cho doanh nghiệp