Điều chỉnh quy hoạch cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

.

Điều chỉnh quy hoạch cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

Hải Nam

(Địa ốc) - HĐND tỉnh Bình Dương vừa có phiên họp bất thường thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Khai thác đá tại mỏ Tân Đông Hiệp.

Theo đó, cụm mỏ Tân Đông Hiệp được cho phép khai thác tới độ sâu 150m, thời gian đến hết ngày 31 - 12 - 2019, sau đó cải tạo đóng cửa mỏ. Như vậy, Công ty KBS sẽ giải tỏa lo lắng của cổ đông và các nhà đầu tư về việc đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018. Trong trường hợp nếu hoạch toán thêm các mỏ khác, doanh thu của KSB sẽ có bước tăng trưởng đột biến. Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh quí 1-2018, doanh thu của KBS ước đạt 252 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 69 tỉ đồng.

Trong chiến lược tăng trưởng dài hạn, KSB chú trọng vào mảng kinh doanh cốt lõi là khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đại diện KBS cho biết công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và đẩy mạnh chiến lược M&A các mỏ mới để trở thành đơn vị dẫn đầu về trữ lượng của ngành khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng. KBS đặt mục tiêu đạt được 60% thị phần trong ngành khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng trong 5 năm sắp tới. Từ nay đến thời điểm đó, công ty sẽ tìm một đối tác chiến lược để nâng cao vị thế của mình là đơn vị đầu ngành.

Ngoài mảng kinh doanh khai thác khoáng sản, KSB cũng đẩy mạnh thêm mảng phát triển khu công nghiệp. Theo đó, công ty đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện giai đoạn mở rộng 300 ha của Khu công nghiệp KSB. Ngoài ra, công ty con KSB IDC tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả bằng việc M&A các khu công nghiệp có tiềm năng tại khu vực Đông Nam Bộ. Đây chính là một mảng doanh thu sẽ đóng góp đáng kể và kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ KSB.

Được biết, KSB cam kết với cổ đông sẽ chia cổ tức năm 2018 ở mức 20 - 28%, tăng nhẹ so với năm 2017. Đồng thời, công ty cũng vừa có nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn