Phụ tùng Sài Gòn chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 18%

.

Tiền thân là Công ty Thiết bị Phụ tùng TP.HCM - là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành Vật tư Thiết bị Phụ tùng hơn 40 năm. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần từ 01/03/2005.

Công ty đã niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 19/10/2010. Chuyển đổi 80.6 tỷ đồng trái phiếu sang cổ phiếu và niêm yết trên HO và 30/08/2012, tăng vốn điều lệ lên 161.2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã có công văn nhắc nhở SMA việc chậm công bố thông tin liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông công ty.

Do công ty ra Nghị quyết HĐQT trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 29/6, nhưng đến ngày 1/8 Sở giao dịch chứng khoán TPHCM mới nhận được Nghị quyết.

Theo quy định thì công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi quyết định về mức cổ tức, hình phạt trả cổ tức, thời gian trả cổ tức.

SMA cũng đã có công văn giải trình là do hiểu nhầm phương án trả cổ tức là nội dung đã nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 29/6 công bố trước đó.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 2,9 triệu cp để trả cổ tức, vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên 191 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn