Xử phạt 490 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

.

Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, trong quý II/2018, đơn vị sẽ rà soát, tổng hợp các vướng mắc bất cập của quy trình kiểm tra và các văn bản hướng dẫn liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động kiểm tra sau thông quan. 

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gia hạn chế độ DN ưu tiên đối với 7 DN; tổ chức triển khai hướng dẫn kiểm tra công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình khác tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của DN, địa phương về chính sách liên quan đến hoạt động kiểm tra sau thông quan loại hình khác. 

Cùng đó đơn vị tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2015/TT/BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DN trình các cấp ban hành…    

P.Nguyên

  • Từ khóa
  • Xử phạt
  • 490 tỷ đồng
  • qua kiểm tra
  • sau thông quan
Tin cùng chuyên mục
  • Hải quan thu ngân sách đạt hơn 24% dự toán năm 2018
  • Kho bạc Nhà nước thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ 
  • Giá vàng chưa có cơ hội phục hồi
  • Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
Nguồn: daidoanket.vn