Đề xuất nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hà Nội

.

Theo đó, mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ nguồn Chính phủ và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. 

Hiện, Luật Ngân sách nhà nước quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 60% thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. 

Sau khi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đối với TP Hà Nội, theo đó quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 70% thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Ngọc Hà

  • Từ khóa
  • Đề xuất
  • nâng mức
  • dư nợ vay
  • ngân sách
  • thành phố Hà Nội
Tin cùng chuyên mục
  • Hải quan thu ngân sách đạt hơn 24% dự toán năm 2018
  • Kho bạc Nhà nước thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ 
  • Giá vàng chưa có cơ hội phục hồi
  • Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
Nguồn: daidoanket.vn