Đề xuất nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hà Nội

.

Theo đó, mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ nguồn Chính phủ và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. 

Hiện, Luật Ngân sách nhà nước quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 60% thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. 

Sau khi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đối với TP Hà Nội, theo đó quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 70% thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Ngọc Hà

  • Từ khóa
  • Đề xuất
  • nâng mức
  • dư nợ vay
  • ngân sách
  • thành phố Hà Nội
Tin cùng chuyên mục
  • Vốn FDI tăng 5,7%
  • Công bằng trong đánh thuế tài sản
  • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhen nhóm, cổ phiếu của ZTE bị bán tháo
  • Các bộ, ngành không được vay vốn nước ngoài để chi thường xuyên
Nguồn: daidoanket.vn