UBND TP. Hà Nội yêu cầu tín dụng HSSV phải đúng đối tượng

.
Tín dụng học sinh, sinh viên: Cần tiếp cận theo hướng thị trường

Đó là một trong những biện pháp của TP. Hà Nội trong việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV).

Ảnh minh họa

Theo đó, để chương trình tín dụng HSSV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, không để trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu mà không được rà soát, xác nhận vay vốn theo quy định, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách về chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức và các kênh thông tin đại chúng để nhân dân trên địa bàn hiểu và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại cấp cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và được thực hiện theo đúng quy định.

UBND Thành phố yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007, Thông tư số 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để kịp thời tạo điều kiện cho hộ gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát, xác nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng yêu cầu các Hội đoàn thể Thành phố bao gồm: Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV; hướng dẫn, chỉ đạo Tổ Tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác bình xét cho vay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, bổ sung kịp thời và xác nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng theo quy định; Phối hợp với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để tổ chức Hội cấp xã, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn hiểu và triển khai cho vay trên địa bàn đúng quy định, đảm bảo an toàn vốn.

Chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội có trách nhiệm tích cực, chủ động tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp tổ chức triến khai hiệu quả chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ đối với Ban giảm nghèo cấp xã, cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn để tổ chức triển khai cho vay đúng quy trình quy định, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: thoibaonganhang.vn