Phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp vì giao dịch không báo cáo

.

Ngày 20/6, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, tổ chức liên quan với ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã chứng khoán: VTH) không báo cáo UBCKNN, HNX trước khi thực hiện giao dịch bán 480.000 cổ phiếu VTH từ ngày 14/10/2016 đến ngày 11/11/2016.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN) ban hành Quyết định số 165/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Việt Thắng. Cụ thể, phạt tiền 10 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Hà Việt Thắng là người có liên quan của bà Hà Thị Thanh Vân, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Pan (mã chứng khoán: PAN) đã không báo cáo UBCKNN, HOSE về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mua 10.000 cổ phiếu PAN ngày 18/1/2018.

Trước đó, ngày 19/6/2018, UBCKNN ban hành Quyết định số 547/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Cơ điện xây dựng – CTCP. Cụ thể, phạt tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016, thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Nguồn: thoibaonganhang.vn