Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên

.

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Đình Xuyên trên địa bàn xã Đình Xuyên diện tích khoảng 7,81ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Sơ chế gỗ, mộc, sơn mài, dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Tổng mức đầu tư xây dựng cụm công nghiệp khoảng 227 tỷ đồng, trong đó: vốn tự có của nhà đầu tư 68 tỷ đồng; vốn huy động và vay của các tổ chức tín dụng 159 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý III/2018 đến quý IV/2020, nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp Đình Xuyên đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định. Phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Đình Xuyên và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định...

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo quy định. UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Đình Xuyên theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp...

Còn theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND vừa ban hành, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh do Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, diện tích Cụm công nghiệp Thiết Bình khoảng 22,21ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là chế biến gỗ, mộc dân dụng, chạm khắc mỹ nghệ, sơn mài... Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cụm công nghiệp khoảng 491,7 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư 172 tỷ đồng; vốn huy động và vay của các tổ chức tín dụng 319,7 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý III/2018 đến quý IV/2020, nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp Thiết Bình đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định. Phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Vân Hà và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng cồng trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn để triến khai dự án không đúng quy định pháp luật dưới mọi hình thức, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo quy định. UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Thiết Bình theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Nguồn: thoibaonganhang.vn