Đầu tư dự án tòa nhà hỗn hợp cao 30 tầng tại Thanh Trì (Hà Nội)

.
Sẽ có khu hỗn hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ tại 153 phố Yên Phụ

Theo đó, địa điểm xây dựng tại ô đất HH trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp và Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hình thức đầu tư của dự án là đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Chức năng sử dụng đất: đất hỗn hợp (Thương mại - dịch vụ và nhà ở); Diện tích chiếm đất của dự án khoảng 6.838m2; Diện tích xây dựng khoảng 2.460m2; Mật độ xây dựng khoảng 35,98%; Tổng diện tích sàn khoảng 70.781m2 (không tính diện tích tầng hầm); Tầng cao công trình 30 tầng và 3 tầng hầm; Dân số khoảng 1.300 người.

Ảnh minh họa

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.037 tỷ đồng. Nguồn vốn từ vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp. Trong đó: Vốn tự có của chủ đầu tư chiếm 20% tổng mức đầu tư của Dự án; Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 80% tổng mức đầu tư của Dự án. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là từ Quý IV/2017 đến Quý II/2020.

Căn cứ tiến độ đầu tư, xây dựng và kinh doanh của dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thanh Trì lập phương án chuyển giao quản lý hành chính trong khu vực thực hiện Dự án, trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt để các bên có liên quan thực hiện. Trong giai đoạn chưa chuyển giao về quản lý hành chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thanh Trì để giải quyết các thủ tục về hành chính cho dân cư tại khu nhà ở thuộc Dự án. Thời hạn chuyển giao không chậm quá 3 tháng kế từ khi chủ đầu tư kết thúc dự án và hoàn thành trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn: thoibaonganhang.vn