OGC báo lãi quý III 40 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ

.

Theo BCTC hợp nhất quý III, OGC ghi nhận doanh thu thuần 529,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 11% lên 279 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đóng góp doanh thu hơn 3 tỷ đồng trong khi chi phí hơn 43 tỷ đồng, tăng 13% do trích lập dự phòng các khoản đầu tư. OGC hiện đang đầu tư 125 tỷ đồng vào công ty liên kết gồm CTCP Chứng khoán Đại Dương và CTCP Đầu tư BOT- Bắc Giang; 152 tỷ đồng vào các đơn vị khác. Tổng giá trị đầu tư dài hạn sau trích lập ở mức 242,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng 6% lên 81,7 tỷ đồng và 62,8 tỷ đồng. Kết thúc quý III, OGC lãi ròng gần 40 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, OGC đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt 958 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng, cùng năm trước lỗ 253 tỷ đồng.

Sau 3 quý, tổng tài sản của OGC giảm 7% xuống 4.948 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 43%, chủ yếu là phải thu hơn 1.380 tỷ đồng. Công ty đang nợ tài chính 940 tỷ đồng, với 63% vay ngắn hạn; lỗ lũy kế gần 2.825 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 883 tỷ đồng.

Tập đoàn đang vướng vào vụ kiện kinh doanh thương mại với Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (công ty của nguyên Chủ tịch OGC, ông Hà Văn Thắm). Tòa án Nhân dân quận Ba Đình đã có quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của OGC cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật.

Sau đó, trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với địa chỉ https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx, phần thông tin cơ bản của OGC ghi nhận “tình trạng hoạt động: bị khóa”.

Tập đoàn đã có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội làm rõ các nội dung bao gồm nguyên nhân tình trạng hoạt động của OGC “bị khóa” và lý do doanh nghiệp chưa nhận được văn bản cảnh báo từ Sở. Hiện tại, OGC đang đợi phản hồi từ phía cơ quan chức năng.

Nguồn: ndh.vn