Doanh thu Tổng công ty đường sắt Việt Nam 5.903 tỷ sau 9 tháng, tăng 7%

.

Theo báo cáo công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết quý III, sản lượng toàn tổng công ty đạt 1.974 tỷ đồng, tăng 5,4% so cùng kỳ năm trước; doanh thu 2.045 tỷ đồng, bằng 99,5% cùng kỳ.

Riêng với công ty mẹ, doanh thu cung cấp dịch vụ trong quý đạt 646 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu điều hành GTVT đạt gần 579 tỷ đồng, bằng 111,9% cùng kỳ; doanh thu khác hơn 67 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nhờ thoái vốn.

Lũy kế 9 tháng, sản lượng tổng công ty đạt gần 5.731 tỷ đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ; doanh thu 5.902 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Tổng công ty cho biết, trong quý tàu Thống Nhất đạt tỷ lệ đi đúng giờ 98,2%, giảm 1,4% và đến đúng giờ 73,7%, giảm 17,3%; tàu khu đoạn đi đúng giờ đạt 94,1%, giảm 3,9% và đến đúng giờ 73,3%, giảm 13,3% so với cùng kỳ.

Nguồn: ndh.vn