CAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền

.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn