TNT: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Dự án khu chung cư

.

Công ty Cổ phần Tài Nguyên thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Dự án khu chung cư như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn