PHC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn