PTB: Thông báo về việc nhận chuyển nhượng 98% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Văn Phú - Mineral

.

Công ty Cổ phần Phú Tài thông báo về việc nhận chuyển nhượng 98% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Văn Phú - Mineral như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn