Loại khoai tây Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt

.
Theo kết quả kiểm tra và thống kê trong sáng ngày 15-9, hiện còn 12 tiểu thương kinh doanh tại chợ nông sản Đà Lạt đang còn tồn gần 300 tấn khoai tây Trung Quốc, có tiểu thương hiện tồn kho đến 70 tấn.

Qua làm việc các tiêu thương đưa ra nhiều lý do như không có bạn hàng đặt mua, không có kho bãi bên ngoài để lưu trữ, thời gian thực hiện gấp gáp nên xin lùi thời gian áp dụng.

Tuy nhiên, qua làm việc UBND TP Đà Lạt chỉ đạo kiên quyết thực hiện đúng theo quy định, không có ngoại lệ.  Trường hợp các tiểu thương không chấp hành chủ trương, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế chuyển số khoai tây tồn kho ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt ngay trong ngày 16/9 ./.

Nguồn: www.antv.gov.vn