Thủy sản Mekong (AAM): Quý 1 lãi 2,7 tỷ đồng cao gấp 5 lần cùng kỳ

.

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) đã công bố BCTC quý 1/2018 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 58,3 tỷ đồng tăng 13,7% so với cùng kỳ trong khi giá vốn giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 11,3 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng đột biến lên 5,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ khoản mục này chỉ phát sinh 840 triệu đồng, chi phí QLDN cũng cao hơn cùng kỳ nhưng nhờ lãi gộp cao nên kết quả Thủy sản Mekong báo lãi ròng 2,7 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 5 lần so với quý 1/2017.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua KHKD năm 2018 với tổng doanh thu 220 tỷ đồng và 5 tỷ đồng LNTT. Như vậy kết thúc quý 1 mặc dù công ty mới chỉ hoàn thành được 26,4% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành được tới 54,6% mục tiêu LNTT.

Nguồn: tinmoi24.vn