Tăng trưởng tín dụng đạt 6,16% sau 5 tháng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn