Quỹ Citi hỗ trợ sáng tạo, khởi nghiệp ở Việt Nam

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn