Nâng cao tiếp cận tín dụng từ dịch vụ hỗ trợ thông tin

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn