3 lý do Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

.

 

Theo báo cáo trên, bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 ở mức thấp nhất trong ba năm gần đây, do tiến độ thu đạt khá so với chi. Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, cấu trúc thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững, với ba nguyên do chính.

3 lý do Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp - Ảnh 1Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Thứ nhất, thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc ở những mức độ nhất định vào khoản thu không bền vững như thu từ dầu thô.

Thứ hai, tăng thu nội địa chủ yếu đến từ các khoản thu có tính bền vững không cao như thu từ nhà, đất trong khi các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp so dự toán.

Thứ ba, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt mức dự toán thấp (50,2% dự toán).

Với những phân tích trên, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết hợp mở rộng cơ sở thuế để từ đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu kém bền vững.

Ngoài ra, cũng theo cơ quan này, cần đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công…

Liên quan đến hướng nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đề cập đến. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có những chuyển động mới cụ thể về ý định giảm thuế thu nhập này.

KHÁNH VÂN

Nguồn: baodansinh.vn