Hà Nội: Sắp có thêm Khu đô thị mới tại Hà Đông, rộng gần 42ha

.

Theo quyết định được UBND TP Hà Nội ban hành, Khu đô thị mới Bắc Lãm có quy mô diện tích 41,79ha và dân số khoảng 8.886 người.

Được biết, quy hoạch này nằm trong chủ trương cụ thể hóa các giải pháp khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội. Ngoài ra, dự án cũng sẽ giúp khớp nối với các công trình lân cận đang triển khai, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Khu đô thị mới Bắc Lãm khi được hoàn thành còn góp phần xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Ngoài ra, còn giúp khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực. Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học... cho Thành phố và khu vực.

Khu đô thị mới tại Hà Đông, Hà Nội
Sắp có thêm Khu đô thị mới tại Hà Đông, Hà Nội, diện tích gần 42ha

Nhằm triển khai dự án, UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xác nhận hồ sơ bản vẽ, quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm phù hợp với Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch của UBND Thành phố.

UBND quận Hà Đông cũng phải chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt để các tố chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Phú Lương chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nguồn: dothi.net