Hà Nội: Có thêm một dự án tổ hợp nhà ở tại quận Long Biên

.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6760/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.164m2 đất (diện tích đất hạ tầng kỹ thuật) thuộc khu C khu nhà ở tại tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên giao cho Công ty TNHH An Quý Hưng sử dụng cùng với 3.361m2 đất trúng đấu giá để thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở Thượng Thanh.

Trong tổng số 5.525m2 đất dành cho dự án có: 3.621m2 đất để xây dựng nhà ở cao tầng; 1.904m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng và 198,3m2 đất dành cho cây xanh, đường giao thông nội bộ...

Công ty TNHH An Quý Hưng có trách nhiệm liên hệ với các sở, ngành thành phố nhằm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung do điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô dự án, làm thủ tục về hợp đồng thuê đất theo quy định; nộp tiền sử dụng đất bổ sung, tiền thuê đất; bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; làm thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Phối cảnh dự án tổ hợp nhà ở tại quận Long Biên
Phối cảnh dự án tổ hợp nhà ở tại quận Long Biên

Bên cạnh đó, An Quý Hưng có trách nhiệm xây dựng công trình theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc đã được phê duyệt; đo vẽ hoàn công sau khi xây dựng công trình làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Sau khi đủ điều kiện bán nhà, An Quý Hưng có trách nhiệm liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở, đất ở theo quy định; thực hiện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao căn hộ, nhà ở cho người mua nhà, đất.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty TNHH An Quý Hưng phải đưa đất vào sử dụng. Trong trường hợp hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư tính từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty TNHH An Quý Hưng được gia hạn sử dụng 24 tháng. Tuy nhiên, nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH An Quý Hưng chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng, UBND thành phố có quyền thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Nguồn: dothi.net