Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo với trách nhiệm cao nhất

.
 (HNM) - Ngày 2-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì hội nghị bàn về tiến độ triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25-1-2018 của UBND thành phố về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn TP Hà Nội.

Đến thời điểm này, đa số các huyện, thị xã có hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở đã xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng hộ, bảo đảm cho việc hỗ trợ đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Các địa phương cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa giúp hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng tiến độ... Bên cạnh yếu tố thuận lợi, việc triển khai Kế hoạch 29 bước đầu gặp một số khó khăn. Những địa phương có nhiều hộ nghèo cần hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà như huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa… khó huy động đủ nguồn lực xã hội hóa tại chỗ. Trong khi đó, nguồn huy động xã hội hóa của thành phố chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu do có nhiều doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ nhưng chưa chuyển kinh phí… Đến ngày 2-3, toàn thành phố phát sinh 45 hộ nghèo đề nghị được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, nâng tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ lên 4.091 hộ. Dự kiến, số hộ nghèo đề nghị hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai Kế hoạch 29 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm công tác hỗ trợ được tiến hành khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Trước ngày 20-3, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, kiểm tra hiện trạng nhà ở và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo phải được hoàn thành trước 17-10-2018 - Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND cấp xã đứng ra xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ. Những địa phương gặp khó khăn trong quá trình huy động nguồn lực xã hội hóa cần tăng cường giải pháp tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng huy động. Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là chính sách nhân văn của TP Hà Nội, rất cần sự chung tay, góp sức nhiều hơn nữa của toàn xã hội.
 
Minh Ngọc
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
hỗ trợ nhà ở hộ nghèo
Nguồn: hanoimoi.com.vn